Velkommen til Sophie Dehn - Personlig træner og psykolog
- af Fitness Engros
16.04.2024

Kan du fortælle os lidt om dig selv og din baggrund?

Jeg er 32 år gammel og arbejder både som personlig træner og psykolog. Jeg tilbyder både træningsforløb og samtaler, hvor jeg bestræber mig på at hjælpe mennesker med at fremme fysisk og mental trivsel.

Jeg er tidligere uddannet sygeplejerske og har arbejdet i psykiatrien i mange år. Inden psykologistudiet tog jeg uddannelsen til personlig træner, og i løbet af studiet tog jeg også nogle korte uddannelser og kurser. Min uddannelsesvej har været lang og omfangsrig - men også meget givende og meningsfuld.  

Jeg styrketræner selv en del, men er også fysisk aktiv på andre måder. Jeg har ikke altid haft et afslappet forhold til mad og fysisk aktivitet, men det har jeg fået i starten af 20’erne - gennem læring om krop og psyke og ikke mindst gennem egne erfaringer - med mig selv og i kontakten til andre mennesker. Fysisk aktivitet er i dag ikke noget, jeg skal gøre, men noget jeg nyder, fordi jeg kan mærke hvor givende det er for mig, på mange måder.  

Jeg kommer oprindeligt fra Tyskland og flyttede på egen hånd til Danmark som 19-årig. Du vil nok altid se mig med rød læbestift på, som er blevet mit kendetegn. Jeg elsker at rejse, opleve og afprøve nye ting og kan finde stor glæde i hverdagens små øjeblikke. Ikke mindst nyder jeg samværet og gode samtaler med mennesker, jeg holder af. 
Sådan en selvfortælling kan hurtigt fremstå som et glansbillede. Jeg vil gerne understrege, at jeg også oplever bump og udfordringer i livet, som alle andre.

Hvad inspirerede dig til at blive både personlig træner og psykolog?

At jeg ville læse psykologi, gik op for mig direkte efter min studentereksamen. Mit gennemsnit havde jeg, indtil det tidspunkt, aldrig gået op i. Da jeg ikke blev optaget på psykologistudiet dengang, var sygeplejerskeuddannelsen det mest nærliggende for mig, så jeg kunne være tæt på mennesker og kunne gøre en forskel. Jeg har været rigtig glad for uddannelsen og for de mange forskellige erfaringer jeg har fået på mange forskellige afdelinger. 

Jeg begyndte dengang at styrketræne i min fritid og blev samtidig opmærksom på, hvor meget fysisk aktivitet og styrke betyder for patienter. Min interesse for psykologi og mental sundhed blev også forstærket gennem samtaler med mange patienter.

Jeg blev frustreret over, at der på sygeplejerskestudiet og i sundhedsvæsenet var så meget fokus på behandling, og så lidt fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, både på det fysiske og psykiske område. Det var klart en drivende faktor til, at jeg ikke blot stadig ville læse psykologi, men også kombinere det med noget, der også har fordele for ens kropslige velvære. Uddannelsen inden for personlig træning var derfor nærliggende. Det meste viden jeg har i dag inden for styrketræning, har jeg dog selv opsøgt gennem tiden.

Hvordan integrerer du din psykologiske ekspertise i dit arbejde som personlig træner?

Det sker nok meget automatisk og ubevidst, at jeg inddrager en del elementer af psykologien i mit arbejde som personlig træner. Det er sjældent, at jeg tænker direkte over det. Men det er nok meget i aspekter som den relationelle dynamik, opmærksomheden på forskellige personlighedstræk og i sundheds- og adfærdspsykologiske refleksioner med klienter. Jeg er ikke den personlige træner, der stiller mange ”dybe spørgsmål” til mine klienter imellem sættene. Men når klienter deler deres udfordringer i hverdagen eller på arbejde og ønsker noget sparring omkring det, inddrager jeg bestemt gerne noget viden og erfaring. Ellers synes jeg, det er vigtigt, også blot at lytte til det, mine klienter har lyst til at fortælle. Det er klart mere på ”metaniveau”, at jeg anvender min psykologfaglighed i mit arbejde som personlig træner. Hvis der er noget, der fylder mere, vil jeg hellere tale om det afkoblet fra træningen - hvor vi kan sætte lidt tid af til det. 

Kan du give et eksempel på, hvordan du har hjulpet en klient med at opnå deres fysiske mål?

Generelt er der i mine forløb meget fokus på, hvad kroppen kan, mere end hvordan den ser ud. Jeg spørger altid, om der er noget man godt kunne tænke sig at kunne gøre med kroppen. Selvom tanker om udseendet kan fylde meget for rigtig mange, kan fokus nærmest altid flyttes mere over til, at kroppen bliver stærkere. Bivirkningen kan jo så også være, at man kan se det på sin krop. Et klassisk eksempel er at kunne lære at lave armbøjninger. At kunne tage armbøjninger og kropshævninger er typiske styrkemål, som mange ønsker at opnå.

Ved armbøjninger arbejder vi typisk med, at vi starter at lave dem på en forhøjning. Så kan man styk for styk arbejde sig længere ned mod gulvet. Som afveksling kan man - enten i perioder eller på en anden træningsdag - træne bænkpres eller skulderpres med vægte. 
Det er en stor fornøjelse at være med på sidelinjen, når klienter bliver stærkere, og f.eks. når de når at lave deres første armbøjning helt ned til gulvet. 
At blive stærkere kræver, at vi fokuserer på de bittesmå skridt og er tålmodige omkring processen. Det er vigtigt, at vi kan fejre de små succesoplevelser undervejs. Derfor er det også gavnligt at have et par øvelser, vi kan blive stærkere i samtidig, hvor vi også kan sætte nogle delmål. Noget jeg også taler om, er at det er rigtig rart, at man, når man har opnået et styrkemål i styrketræningen, også bare kan vedligeholde dette - muligvis resten af sit liv. Man behøver ikke altid at træne for at blive stærkere i noget. Det kan være super rart at nå en form for grundstyrke, som man føler sig tilpas i og vedligeholde denne. 

Hvordan balancerer du mellem at motivere dine klienter og respektere deres grænser?

Jeg tror aldrig, at jeg prøver at ”motivere’” mine klienter overordnet set. Vi laver typisk en fast ugentlig aftale, og jeg spørger klienterne, om de selv vil styrketræne (eller være fysisk aktiv på en anden måde) på egen hånd, og i så fald hvor ofte. Der er jo noget ”accountability” omkring det at være i træningsforløb. Jeg har dog fra start af fokus på, at vi sigter mod en langsigtet tilgang til tingene. At vi taler om og prøver at finde en rutine, der også ville passe for dem, hvis de ikke havde været i et forløb hos mig. Jeg går altså meget op i, at vi finder ud af, hvad der fungerer for den enkelte, både i forhold til hvor ofte, hvor længe, hvor meget, hvad og hvordan. På den måde, håber jeg, at klienterne finder frem til det, de selv er motiveret for, og jeg risikerer ikke at gå over nogens grænser ved, at vi laver noget, der egentlig ikke er givende og/eller kan fungere for dem i længden. 

Det samme gælder, når det kommer til øvelsesvalg under sessionerne. I de enkelte sessioner hepper jeg selvfølgelig på mine klienter og siger, at jeg tror de godt kan klare en given vægt (når jeg er sikker på, at de kan det 😉). 

Jeg er bevidst over, at mine klienter gerne skal få mere selvtillid i forhold til at tro på ens egne evner i forbindelse med styrketræning og fysisk aktivitet. Understøttende mundtlig feedback har f.eks. vist sig at være gavnlig for dette, så længe det er autentisk og realistisk.