VEJLEDNING TIL RENGØRING OG DESINFICERING AF UDSTYR

10. juni 2020 Nyheder og artikler

Her finder du vores anbefalinger til rengøring og desinficering af jeres udstyr, så jeres medlemmer trygt kan træne hos jer, og så I samtidig kan passe bedst muligt på udstyret. Det er særdeles vigtigt at bemærke, at visse kemikalier har en skadelig effekt på udstyret. og at det derfor frarådes på det kraftigste at bruge disse.

Spørgsmål? Er du i tvivl eller har spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte vores serviceafdeling på [email protected] eller tlf. 56 14 15 44.

Undgå visse midler til rengøring og desinficering af udstyr

Sørg for at læse deklarationen grundigt, hvis du benytter industrielle rengøringsmidler. Du bør undgå midler, der indeholder ammoniak, salmiakspiritus og opløsningsmidler. Disse midler kan forårsage at læder på puder og pøller vil tørre ud og revne og kan samtidig have en blegende effekt. Plastikken på træningsmaskinerne kan ligeledes blive afbleget, revne og på anden vis blive ødelagt.

Vores anbefaling til rengøring og desinficering

VIGTIGT! Hvis du vil bevare betræk og polstring intakt, skal du altid overholde nedenstående procedurer ved rengøring:

  1. Vask først med almindelig sæbe, så overfladerne er helt rene. Hvis dette ikke er gennemført, vil de desinficerende midler ikke dræbe patogenerne (bakterier og virus) effektivt.
  2. Påfør et desinficerende middel på overfladerne. Du kan anvende særlige renseservietter eller et flydende middel - vær sikker på at midlet kan dræbe virus.
  3. Lad rensevæsken sidde i hele den anbefalede virkningstid.
  4. Lad overfladen lufttørre.

Anbefalet desinfektionsmiddel

Vi anbefaler, at du benytter et desinfektionsmiddel bestående af 70 % ethanol og 30 % vand - undgå at benytte midler, der indeholder salmiakspiritus på jeres fitnessudstyr!

Sprøjt desinfektionsmidlet på en klud og rengør maskinen med kluden. Sprøjt aldrig rengøringsmidler direkte på maskinen!

Instruér personalet

Instruér personalet i den korrekte måde at rengøre jeres udstyr på samt indfør kutyme for, hvor ofte der skal rengøres, så det bliver en del af jeres faste rutine. Har I spørgsmål, kan I til enhver tid kontakte vores serviceafdeling på [email protected].


DOWNLOAD instruktionen som pdf under downloads.